by: Mohammed Barzinje

Pressemelding: Overwatch satsningen

Riddle pauser Overwatch-satsing

Riddle elektroniske sportsklubb har mottatt endelig kjennelse om diskvalifisering av Riddle Overwatch fra Telenorligaens førstedivisjon. Selv om vi er uenig med utfallet, så stiller klubben seg bak avgjørelsen.

Etter kampen mellom Riddle og Pentafoil Gaming 12.02.2017 ble det levert inn en klage på at Riddle benyttet seg av uregistrerte spillere i sin lineup til kampen. Klagen ble undersøkt av Telenorligaen/gamer.no og resultatet av klagen var en kjennelse der Overwatch-laget til Riddle ble diskvalifisert fra førstedivisjon for å “ikke møtt opp til kamp med nok spilleberettigede spillere”. Vi i Riddle er sterkt uenige i avgjørelsen til Telenorligaens administratorer i forhold til regelverket, men aksepterer resultatet og det dette innebærer.

Vi i Riddle beklager på det sterkeste overfor Pentafoil Gaming og Telenorligaen for bruken av uregistrerte spillere i kamp. Vi tar selvkritikk for ikke å ha forsikret oss om at gjeldende lagleder var kjent med reglene i ligaen og har iverksatt tiltak for å hindre at slike feil gjøres i fremtiden.

Fra og med dags dato stanser Riddle sin Overwatch-satsing som følge av dette. Takk til våre spillere som representerte Riddle i Overwatch.
Vi ønsker alle de øvrige lagene i ligaen lykke til videre.

Riddle Elektroniske Sportsklubb

Other Articles

News Article
News ArticleLeague of Legendsproplayer